γρήγορες ταχύτητες, με ευελιξία και προοπτική.

Η Κύπρος, για άλλη μια φορά, ξεπερνά τα προβλήματα και αναπτύσσει έντονες ταχύτητες με στόχο τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Η Lex Fortis αναπτύσσει δυναμικές συνεργασίες με κυπριακές εταιρείες παροχής οικονομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Aναλαμβάνουμε όλες τις νομικές ενέργειες και διαδικασίες για:

  • σύσταση και διαχείριση εταιρειών στο έδαφος της Κύπρου
  • σύσταση και διαχείριση εταιρειών σε άλλες χώρες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ασίας
  • σύσταση και διαχείριση εξεγχώριων (offshore) εταιρειών
  • μεταφορά έδρας επιχειρήσεων – διασυνοριακό μετασχηματισμό -αναδιοργάνωση εταιρειών
  • παροχή πακέτων ολοκληρωμένων νομικών και φορολογικών συμβουλών, σε συνεργασία με διεθνές δίκτυο συνεργατών
  • σύσταση και διαχείριση καταπιστεύματος (trust)
  • δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών νομικών και φυσικών προσώπων εντός και εκτός Ευρώπης, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι χρηματοδοτικές ανάγκες τους και να διευκολύνονται οι τραπεζικές τους συναλλαγές
  • καταχώρηση πλοίων με σημαίες Ε.Ε και εξεγχώριες
  • σύμπραξη στη διαδικασία αδειών παραμονής σε Ελλάδα και Κύπρο για επενδυτικούς λόγους και/ή σε συνδυασμό με αγορά ακινήτου