Αυτός που έχει υποστεί αναπηρία ή /και παραμόρφωση από ατύχημα, δικαιούται να λάβει χρηματικό ποσό από τον υπαίτιο του ατυχήματος, ανεξάρτητα από το αν έχει υποστεί και περιουσιακή ζημιά από το ατύχημα. (Άρειος Πάγος 150/2015 Δ Τμήμα)

Γιατί είναι πολύ πιθανό, ένας άνθρωπος που έγινε ανάπηρος ή παραμορφώθηκε από κάποιο ατύχημα, να μην έχει υποστεί κατ’ ανάγκην και περιουσιακή ζημιά, π.χ. ένας συνταξιούχος.

Έρχεται όμως αυτή η δικαστική απόφαση και λέει, με λίγα λόγια, πως αποκλειστικά και μόνο το δυσάρεστο γεγονός της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης δημιουργεί στον παθόντα το δικαίωμα να λάβει χρήματα, ανάλογα με το είδος και την έκταση της αναπηρίας ή/και της παραμόρφωσης, την ηλικία, το φύλο και τις κλίσεις του, ακόμα και αν δεν έχει υποστεί απολύτως καμία περιουσιακή/χρηματική ζημιά από το ατύχημα.

Αν μάλιστα έχει υποστεί και περιουσιακή ζημιά από το ατύχημα (π.χ. έχει καταστεί ανίκανος για εργασία) τότε, εκτός από τα χρήματα που θα λάβει από μόνο το γεγονός της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης του, θα λάβει και χρηματική αποζημίωση για κάθε ζημιά που έχει υποστεί και θα υποστεί στο μέλλον, εξ αιτίας της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης.

Επιπλέον, η ίδια απόφαση ορίζει και την έννοια της “αναπηρίας”, της “παραμόρφωσης” και τι σημαίνει “μέλλον” για τον άνθρωπο που έχει γίνει ανάπηρος ή έχει παραμορφωθεί:

Αναπηρία είναι κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής και ψυχικής ακεραιότητας του.

Παραμόρφωση είναι κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εμφάνισης του, η οποία καθορίζεται όχι αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής.

Πολύ σημαντικό και αυτό:

Δηλαδή, μια αλλοίωση της εξωτερικής εμφάνισης μας μπορεί για την ιατρική να μη θεωρείται παραμόρφωση. Αν όμως, κατά την κοινή αντίληψη θεωρείται παραμόρφωση, τότε είναι αναμφισβήτητα παραμόρφωση και και κατά τους κανόνες της νομικής.

Μέλλον είναι η επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου.

Εδώ, η απόφαση πάει ακόμα πιο βαθιά:

Για να λάβει ο ανάπηρος / παραμορφωμένος χρηματική αποζημίωση λόγω της ζημιάς που υπέστη από το ατύχημα, δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης στο μέλλον του. Αρκεί και απλή δυνατότητα δυσμενούς επιρροής, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων. Γιατί, στον επαγγελματικό τομέα, η αναπηρία ή η παραμόρφωση αποτελεί, σύμφωνα με την κοινή πείρα, δυστυχώς, αρνητικό στοιχείο στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Και το αρνητικό αυτό στοιχείο επιδεινώνεται σημαντικά σε περιόδους οικονομικών κρίσεων και στενότητας στην αγορά εργασίας, όπως στη χώρα μας.

Ευτυχώς, που τα νομικά, σαν επιστήμη της καθημερινής ζωής, έρχονται να απαλύνουν την δυσκολία τέτοιων σοβαρών θεμάτων και να δώσουν λύσεις ουσίας.