Σε έναν κόσμο καυτό, επίπεδο και πολυπληθή (hot, flat and crowded, T.Friedman 2008) η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η εξάντληση των φυσικών πόρων, ο υπερμεγέθης πληθυσμός της Γης, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, καθιστούν, όσο ποτέ, αναγκαία μια πράσινη «μεταμόρφωση» (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών) μια “πράσινη οικονομία” με μέτρα για την κλιματική αλλαγή, τη μείωση των ρύπων, του φαινόμενου του θερμοκηπίου, την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Με λίγα λόγια, η πράσινη οικονομία είναι ο επιχειρηματικός κλάδος, που – με τη συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου – ενισχύει την καινοτομία και την έρευνα των νέων τεχνολογιών και λειτουργεί με βάση τις ζωτικές μας ανάγκες (βιωσιμότητα) για την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος (αειφορία) μέσα στα όρια που θέτει από την μία πλευρά η ελευθερία της αγοράς και από την άλλη η ίδια η φύση και το περιβάλλον.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας είναι αναμφισβήτητο: πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ασύγκριτη γεωγραφική θέση και κλίμα, σημαντικές μορφές ενέργειας (ηλιακή, αιολική).

Η Lex Fortis είναι παρούσα σ’ αυτές τις σημαντικές προκλήσεις του καιρού μας.
Ετσι, συμμετέχει σε αντίστοιχες δράσεις, όπως αυτές που οργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) (www.iea.org.gr) με σκοπό την ενίσχυση επιχειρηματικών ιδεών με πράσινη φιλοσοφία και στόχο την εξεύρεση των δυνατοτήτων συνεργασίας Πολίτη-Κράτους-Επιχειρηματία, μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της αειφόρου ανάπτυξης.