Στις δύσκολες  καταστάσεις που όλοι βιώνουμε, με τους κεφαλαιακούς περιορισμούς (capital controls) και όχι μόνο, χρειάζονται λύσεις υπεύθυνες και ασφαλείς.

Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών επενδύσεων η Lex Fortis λειτουργεί με βάση τις πέντε βασικές αξίες για την εκλεκτή της πελατεία, που περιλαμβάνει ιδιώτες και επιχειρηματίες:

 • Ασφάλεια
 • Εντιμότητα
 • Αξιοπιστία
 • Εμπειρία
 • Ανταγωνιστικό κόστος

Και για τους πέντε αυτούς λόγους, η Lex Fortis συνεργάζεται με την Capital Xρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (Capital Securities, www.capitalsec.gr) έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της τις υπεύθυνες νομικές συμβουλές που απαιτούνται για μια πλήρη σειρά επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως:

 • διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • αμοιβαία κεφάλαια
 • brokerage
 • επαφή και συνεργασία με τις ξένες αγορές
 • ομόλογα
 • παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή για διενέργεια συναλλαγής
 • έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Η Capital Sec ιδρύθηκε το 1994, είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Χρηματιστηρίου Παραγώγων και συμμετέχει στο Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών.