Η λεπτή διαφορά
ανάμεσα στο Καλό και το Άριστο
βρίσκεται στην προσωπική δέσμευση και τον καθημερινό αγώνα του καθενός μας
για να υπερβεί αυτή τη διαφορά

Βιώνοντας, όπως όλοι, ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό, δύσκολο πολλές φορές και ταχύτατα εξελισσόμενο σε κάθε μορφή του, ιδιωτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική, ο Άγγελος Λάμπρου, ο Εμμανουήλ Μουζάκης, η Αλεξάνδρα Καπλανέρη και ο Αντώνης Μανώλας δημιουργήσαμε την Lex Fortis, μια σύγχρονη και ευέλικτη Δικηγορική Εταιρεία που συνεχώς εξελίσσουμε, με σκοπό να παρέχουμε
• επιστημονικά άρτιες
• εξειδικευμένες
• αποτελεσματικές
• αξιόπιστες
• καινοτόμες
• οικονομικά προσιτές και
• προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας νομικές υπηρεσίες

Στη Lex Fortis έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές και λειτουργούμε με αυτές, ώστε η μεταφορά της μακρόχρονης επαγγελματικής μας εμπειρίας και της εξειδικευμένης επιστημονικής μας γνώσης στις καθημερινές ανάγκες των πελατών που μας εμπιστεύονται, να γίνεται χωρίς χρονοτριβές, με τρόπο απλό και γλώσσα κατανοητή.

Εργαζόμαστε πάνω στους πιο ζωτικούς κλάδους του Δικαίου, αυτούς που φροντίζουν για την προστασία της ζωής μας και την βελτίωση της ποιότητας της και αφορούν:

• στην οικονομία
• στην εξυγίανση και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων
• στις χρηματοπιστωτικές υποθέσεις
• στις επενδύσεις
• στην διανοητική ιδιοκτησία
• στο ιατρικό δίκαιο και το δίκαιο της υγείας
• στην οικογένεια, τους ανήλικους και τα άτομα ειδικής προστασίας
• στις κληρονομικές υποθέσεις
• στις ποινικές υποθέσεις
• στην προστασία του καταναλωτή
• στις εργασιακές σχέσεις
• στις σχέσεις του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση
• στην ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας
• στην φορολογία και τον φορολογικό σχεδιασμό

Η ουσιαστική γνώση του αντικειμένου μας, μέσα από τον χειρισμό σημαντικών και δύσκολων υποθέσεων τόσο στις δικαστικές αίθουσες όσο και στα γραφεία μας, σαν νομικοί σύμβουλοι, μας παρέχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ευρύτατου φάσματος της οικονομικής ζωής και της κοινωνικής δραστηριότητας, που περιλαμβάνει οργανωμένους ομίλους, οργανισμούς δημοσίου συμφέροντος, πιστωτικά ιδρύματα, μεμονωμένους επιχειρηματίες και ιδιώτες.

Παράλληλα, με την ίδια προσοχή, χειριζόμαστε υποθέσεις που αφορούν στην προσωπικότητα, την υγεία, την εργασία και τη περιουσία, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών της κοινωνίας που ζούμε και δημιουργούμε.

Lex Fortis-6

Lex Fortis
είναι ο ισχυρός νόμος
αυτός που είναι ικανός
όχι μόνο να προστατεύει μια οργανωμένη κοινωνία
αλλά και να βελτιώνει τις συνθήκες λειτουργίας της