Ναι, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΔΑΔ (απόφαση Barbulescu v. Romania αρ. 61496/08 /12-1- 2016 ).

Ο B. Barbulescu, προσέφυγε στο ΕΔΑΔ ισχυριζόμενος οτι ο εργοδότης του τον απέλυσε, παραβιάζοντας το διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του απορρήτου της αλληλογραφίας του, αφού, κατά την διάρκεια της εργασίας του, o ο εργοδότης παρακολουθούσε – και μάλιστα χωρίς να έχει ενημερώσει τον εργαζόμενο- τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τον οποίο, σημειωτέον, ο ίδιος (ο εργοδότης) του είχε ανοίξει, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι εργασιακές ανάγκες (οBarbulescu ήταν υπεύθυνος πωλήσεων και το ηλ. ταχυδρομείο ανοίχθηκε για να εξυπηρετούνται οι πελάτες). Ο Barbulescu όμως, λειτουργούσε τον λογαριασμό ΚΑΙγια προσωπική του χρήση.

Το ΕΔΑΔ αποφάνθηκε ότι ο εργαζόμενος, χρησιμοποιώντας και για προσωπικά του θέματα το ηλ. ταχυδρομείο που του παραχωρήθηκε από τον εργοδότη του για τις ανάγκες της εργασίας του, παραβίασε τους κανόνες της εταιρείας του και συνεπώς ο εργοδότης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου ακόμα και της προσωπικής του αλληλογραφίας.

Περαιτέρω, το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι “δεν είναι παράλογο ο εργοδότης να θέλει να εξακριβώσει αν οι εργαζόμενοι ολοκληρώνουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας”.

Το Δικαστήριο στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, και στο άρθρο. 8 παρ.2 ΕΣΔΑ, το οποίο προβλέπει εξαίρεση από την γενική προστασία της ιδιωτικής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας (στην οποία περιλαμβάνεται και η προστασία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του εργαζόμενου) όταν τίθενται λόγοι προστασίας δικαιωμάτων τρίτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και η παραβίαση των δικαιωμάτων του εργοδότη. Δηλαδή, το Δικαστήριο θεώρησε, εν προκειμένω, ότι το δικαίωμα του εργοδότη για την εκ μέρους του εργαζομένου τήρηση του επαγγελματικού του καθήκοντος υπερτερεί του δικαιώματος της προστασίας της ιδιωτικής αλληλογραφίας του εργαζομένου κατά τον χρόνο παροχής της εργασίας του.

Με την απόφαση αυτή του Διεθνούς Δικαστηρίου, και τα νέα δεδομένα που ανοίγει στον χώρο εργασίας, προκύπτουν τουλάχιστον δύο νομικά ερωτήματα;

  • είχε υποχρέωση ο εργοδότης να ενημερώσει τον εργαζόμενο αφενός ότι η ηλεκτρονική του αλληλογραφία θα αφορά μόνο επαγγελματικά θέματα και οτι θα παρακολουθείται και αφετέρου για τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης του περιορισμού αυτού εκ μέρους του εργαζομένου;
  • ποια είναι τα όρια ανάμεσα στο δικαίωμα του εργοδότη να προστατεύσει την επιχείρηση του και στο δικαίωμα του εργαζομένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του (στην οποία περιλαμβάνεται και το απόρρητο της αλληλογραφίας του);

Να σημειώσουμε ότι οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ είναι δεσμευτικές και για τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αγγελος Λάμπρου

Managing Partner at LEX FORTIS Law Firm