Σε συνεργασία με έμπειρους και καταξιωμένους οικονομολόγους και συμβούλους επιχειρήσεων, η Lex Fortis είναι σε θέση να παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές και να σας εκπροσωπεί νομικά σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σας ζωής.

Γνωρίζοντας των κόσμο των επιχειρήσεων από μέσα, στόχος μας είναι να επικεντρώνουμε τις νομικές μας συμβουλές σε σας, τον κάθε επαγγελματία χωριστά, ώστε, όχι μόνο να προστατεύουμε με το δικό σας όραμα δημιουργίας, αλλά και να το ενισχύουμε, διασφαλίζοντας τις κινήσεις σας μέσα στα υγιή πλαίσια της νομιμότητας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης.

Χειριζόμαστε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αρχικές διαπραγματεύσεις, την κατάρτιση των -κατάλληλων για την περίπτωση σας – συμφωνιών και στη συνέχεια, την επιμέλεια / επίβλεψη της τήρησης και εφαρμογής τους από όλους τους εμπλεκόμενους.

Αναλαμβάνουμε:

• την επιλογή του νομικού οχήματος κάθε τύπου και μορφής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που κρίνεται κατάλληλος για τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, από νομική, εμπορική, οικονομική και φορολογική πλευρά
• την παροχή νομικών συμβουλών για την δημιουργία του κατάλληλου τύπου start up επιχειρήσεων και την υποστήριξη της λειτουργίας τους
• την διαπραγμάτευση και τον σχεδιασμό όλων των τύπων εμπορικών συμβάσεων (συμβάσεων franchise, αντιπροσώπευσης, διανομής κλπ)
• την παροχή συμβουλών και τον σχεδιασμό για χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής (project finance)
• την κατάρτιση επενδυτικών μελετών
• την παροχή συμβουλών και την κατάρτιση ιδιαιτέρων συμφωνιών μεταξύ των μερών/εταίρων (interna corporis)
• την παροχή νομικών συμβουλών στη διοίκηση των εταιρειών για την χάραξη της κατάλληλης πολιτικής, με σκοπό την εφαρμογή των στρατηγικών επιδιώξεων της
• την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης (every day running)
• την συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις
• την κατάρτιση και τήρηση των νομικών βιβλίων και εγγράφων
• τις διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης
• τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις επιχειρήσεων και κλάδων τους
• την εταιρική διακυβέρνηση
• την παροχή συμβουλών και την άμυνα του επιχειρηματία σε θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού
• την διενέργεια νομικών – οικονομικών ελέγχων (legal & financial due diligence)
• τις εμπράγματες ασφάλειες και την εν γένει παροχή εγγυήσεων
• την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω venture capitals
• την δανειοδότηση των επιχειρήσεων με την επιλογή του κατάλληλου σχήματος και πηγής
• τις ρυθμίσεις οφειλών μέσα από συνεννόηση με τους πιστωτές και την χρήση όλων των αντίστοιχων νομοθετικών πλαισίων
• leasing- lease back
• τις εμπορικές μισθώσεις, τόσο κατά το στάδιο των συμφωνιών όσο και κατά την δικαστηριακή εκπροσώπηση
• την φορολογική οργάνωση και τον φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης