Με απόλυτη κατανόηση για την δυσκολία, όχι μόνο του φορολογουμένου, αλλά και της ίδιας της φορολογικής αρχής να ερμηνεύσει και εφαρμόσει σωστά τους πολύπλοκους και συχνότατα ασαφείς και αλληλοαναιρούμενους φορολογικούς νόμους, η Lex Fortis μπορεί να παρέχει πλήρη προστασία και ασφαλή κάλυψη στα αντίστοιχα θέματα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Η δυνατότητα μας αυτή πραγματοποιείται μέσα από την στενή συνεργασία μας με ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων οικονομολόγων, φοροτεχνικών και λογιστών, καθώς και με την συστηματική ενημέρωση μας επί του -συνεχώς μεταβαλλόμενου- πεδίου της φορολογικής νομοθεσίας

H Lex Fortis δραστηριοποιείται σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με:

• φορολογικές συμβουλές και σχεδιασμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας (συγχωνεύσεις, εξαγορές, αγοραπωλησίες, μισθώσεις, εμπορικές συναλλαγές)
• αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
• φορολογία ακίνητης περιουσίας
• αποφυγή διπλής φορολογίας
• φορολογία επί κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών
• φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
• εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών και δικαστηρίων όλων των βαθμίδων