Άδειες Διαμονής για επενδυτικούς σκοπούς

Η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και κεφαλαίων, ήταν και (πρέπει να) παραμένει ένας εξαιρετικά ελκυστικός τόπος για επενδύσεις, παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις έχουν λειτουργήσει – κατά ακατανόητο τρόπο – μη φιλικά σε αυτή την ανεξάντλητη πηγή εισροής υγιούς χρήματος στη χώρα.

Στην προσπάθεια όλων να διαμορφωθεί ένα κλίμα φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα, η Lex Fortis συνεργάζεται με κάθε φορέα, με σκοπό να προσελκύσει επενδυτικά προγράμματα και σχέδια, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες νομοθετικές προβλέψεις.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, με τους εκπαιδευμένους συνεργάτες μας, αναλαμβάνουμε τον χειρισμό και τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας και επιμελούμαστε την πληρότητα και την υποβολή του φακέλου στα αρμόδια διοικητικά τμήματα και υπηρεσίες, για την χορήγηση της κατ’ εξαίρεσιν άδειας διαμονής σε εκτελεστικά στελέχη στρατηγικών επενδυτικών προγραμμάτων αλλοδαπών εταιρειών.
Το νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικά, αφού ρυθμίζει, με ευέλικτο και ευσύνοπτο τρόπο, τόσο τους όρους εγκατάστασης των επιχειρήσεων και της υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων, όσο και τα κριτήρια για τις άδειες διαμονής.

Επίσης, αντίστοιχη διαδικασία αναλαμβάνουμε και για την χορήγηση ειδικής άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών (μη μελών της Ε.Ε.) και ατομικής άδειας παραμονής στα μέλη των οικογενειών τους, για αγορές ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.
Σημειώνουμε ότι η χορήγηση της ειδικής άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών (μη μελών της Ε.Ε.) εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των πολιτών αυτών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. χωρίς καμία άλλη διαδικασία.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση των παραπάνω αδειών εξετάζονται με απόλυτη προτεραιότητα.

Η χώρα έχει ανάγκη επενδύσεων
στις υποδομές, την ενέργεια, τις επικοινωνίες, τον τουρισμό, την υγεία,
την εκπαίδευση, τον πολιτισμό,
σε έργα υψηλής τεχνολογίας,
την καινοτομία