Τα δικαιώματα που προκύπτουν από την δημιουργία προϊόντων της ανθρώπινης σκέψης και αποτελούν άυλο περιουσιακό στοιχείο, περιλαμβάνουν την Πνευματική και την Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

Η Lex Fortis, με την εκτεταμένη εμπειρία της, αναλαμβάνει την κατοχύρωση και την προστασία τόσο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που περικλείει τα έργα λόγου και τέχνης, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τα βιβλία, το θέαμα, τις εικαστικές τέχνες αλλά ακόμα και το λογισμικό, όσο και της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που προορίζεται μεν για την οικονομική εκμετάλλευση, αλλά στοχεύει και στην οικονομική ανταμοιβή της πρωτοπορίας και την παροχή κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη της καινοτομίας.

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων μας, χειριζόμαστε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με:

• έρευνα, αξιολόγηση, κατοχύρωση και προστασία του εμπορικού σήματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό (μέσω του European Union Intellectual Property Office, EUIPO  ) και διεθνές επίπεδο
• την προστασία του σήματος και την δικαστική υποστήριξη σε περιπτώσεις ανακοπής, προσβολής, παράλληλης κατάθεσης, πειρατικής χρήσης
• την προστασία, αξιοποίηση, μεταβίβαση, διεκδίκηση της ευρεσιτεχνίας καθώς και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
• την έρευνα και προστασία των ονομάτων Χώρου (domain names)
• την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού
• ζητήματα βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου
• προστασία δικαιωμάτων λογισμικού
• προστασία συγγενικών δικαιωμάτων
• συμβάσεις μεταβίβασης τεχνογνωσίας

όσο ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την αξία των αποτελεσμάτων της δημιουργίας του
τόσο η έννομη προστασία τους γίνεται πιο δίκαιη και αποτελεσματική