Αντιμετωπίζουμε τα ευαίσθητα – όσο και πολύπλοκα – νομικά θέματα που αφορούν στην οικογένεια, προσεγγίζοντας τα, λόγω του προσωπικού τους χαρακτήρα, με την ιδιαίτερη σοβαρότητα και τον σεβασμό που τους αρμόζει, ιδίως όταν εμπλέκονται ανήλικοι και γενικότερα άτομα που χρειάζονται ειδική νομική προστασία, όπως οι υπερήλικες και οι ανήμποροι συνάνθρωποι μας.

Η οικογένεια διαμορφώνει τους ανθρώπους σε προσωπικότητες.
Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, στο άρθρο 21παρ.1 του Συντάγματος ορίζεται ότι η οικογένεια τελεί υπό την προστασία του Κράτους.

Η άρτια νομική μας κατάρτιση στα ζητήματα αυτά, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο αλλά και το προσωπικό μας ενδιαφέρον, μας έχει δώσει την δυνατότητα να χειριζόμαστε αποτελεσματικά υποθέσεις, όπως:

• επιμέλειας και διατροφής ανήλικων παιδιών
• υιοθεσιών
• εν γένει νομικής προστασίας του παιδιού
• ενδοοικογενειακής βίας στα παιδιά, τους ανήμπορους και τους υπερήλικες
• παρένθετης μητρότητας
• τεχνητής γονιμοποίησης
• αναγνώρισης παιδιών
• προσβολής πατρότητος
• δικαστικής συμπαράστασης σε πρόσωπα με σοβαρά ψυχοδιανοητικά ή σωματικά προβλήματα
• ρύθμισης οικογενειακής στέγης
• προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο παιδί του
• του διαζυγίου και των συνεπειών του

Η στενή συνεργασία μας με διακεκριμένη ομάδα ιατρών και ψυχολόγων έχει αποδειχθεί πολύτιμη, γιατί μας παρέχει τις ιδιαίτερες γνώσεις που απαιτεί κάθε περίπτωση χωριστά.

Η κατανόηση των προβλημάτων σας μέσα από την τακτική μας να σας ακούμε προσεκτικά
είναι η βάση για την επιτυχημένη επίλυση τους